Nova tradución de Dialogos de Luciano

Luciano, Diálogos de mortos / Diálogos mariños, tradución, introdución e notas de María Teresa Amado (Col. Vetera), Ed. Rinoceronte, 2017

Anuncios